Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób firma PACORD KAROLINA KULCZYŃSKA zbiera, wykorzystuje oraz chroni Twoje dane osobowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższego dokumentu.

1. Zbieranie i Wykorzystywanie Danych Osobowych

Firma PACORD KAROLINA KULCZYŃSKA zbiera dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celu realizacji zapytań, obsługi zamówień oraz dostarczania informacji o produktach i usługach. Dane te mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, o ile wyrazisz na to zgodę.

2. Ochrona Danych Osobowych

Twoje dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym dostępem, utratą oraz nieautoryzowanym wykorzystaniem. Firma PACORD KAROLINA KULCZYŃSKA podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych.

3. Udostępnianie Danych Osobowych

Twoje dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku. Firma PACORD KAROLINA KULCZYŃSKA nie sprzedaje ani nie udostępnia Twoich danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych bez Twojej zgody.

4. Prawa Osób, których Dane Dotyczą

Masz prawo do dostępu, poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia swoich danych osobowych. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W celu skorzystania z tych praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail pacord@pacord.pl.